Media

HypnoBirthing® in de media:

Vavavonne Votografie Visagie: Interview Bliss HypnoBirthing®

BoeTie Buikjes en Baby’s: Blog over Bliss HypnoBirthing®

Regiojournaal: artikel over Bliss HypnoBirthing®

Ouders van Nu: artikel over HypnoBirthing®